REALIZÁCIA

REALIZÁCIA

Dohliadame pri výbere realizátora stavieb na základe referencií a osobných skúsenosti,  dodržiavanie stanovených termínov a finančných limitov.  Kontrolujeme správnosť prevedenia stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie, STN a technologických predpisov.

  • Projektový manažment riadenia procesov realizácie výstavby zosúladenie všetkých požiadaviek investora a architekta na realizované dielo s následnou prípravou stavby a dozorom pri jej realizovaní,
  • Autorsko-technický dozor pri realizácií stavieb – kontrola správnosti realizovaného diela v súlade s projektovou dokumentáciou,
  • Správa projektovej dokumentácie aktualizovanie a archivovanie projektovej dokumentácie v zmysle požadovaných zmien stavby,

REALIZÁCIE

KONTAKTUJTE NÁS

    - súhlas so spracovaním osobných údajov