PROJEKCIA

PROJEKCIA

Vytvárame reálny obraz navrhovaného stavebného objektu podľa predstáv investora s ohľadom na náročnosť danej lokality, pri dodržaní požiadaviek STN, zákonov a vyhlášok pre splnenie aj najnáročnejšieho zadania.

  • Projekcia všetkých stupňov projektovej dokumentácie investičný zámer, štúdie, interiéry, projekty pre stavebné povolenie a projekty pre realizáciu stavby pre rodinné domy, bytové domy, hotely, objekty občianskej vybavenosti,
  • Projektové riadenie a koordinácia projektu s profesiami zosúladenie požiadaviek STN s technickými možnosťami a obmedzeniami,
  • Tvorba profesionálnych a overených detailov – detaily s dôrazom na špecifické požiadavky prostredia a realizovateľnosti,
  • Zakreslenie skutkových stavov realizovaných stavebných objektovzakreslenie výsledného stavu skutočne zrealizovaných stavebných prác a úprav stavebného diela v rozpore s návrhom,
  • Digitalizácia projektovej dokumentácie – digitalizovanie starej projektovej dokumentácie pre účely projekčnej činnosti napríklad rekonštrukcií alebo prístavbe objektov,

REALIZÁCIE

KONTAKTUJTE NÁS

    - súhlas so spracovaním osobných údajov