Tanečné štúdio a fotoateliér Creativ Labyrinth

Šustekova, Bratislava, Petržalka

Priestory tanečného štúdia sa nachádzajú na prízemí bytového domu na Šustekovej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Pôvodné využitie priestoru bolo pre obchodné služby. Projekt rieši dispozičné a stavebné úpravy potrebné pre dosiahnutie požadovaných podmienok pre prevádzku tanečného štúdia a fotoateliéru. Dôležitou požiadavkou bolo dosiahnutie akustických vlastností na zabránenie šírenia hluku z tanečného štúdia do bytovej časti domu, ktoré bolo dosiahnuté dodaním akustických opatrení.

Termín: 06/2017 – 08/2017
Činnosť: Projekcia