RODINNÝ DOM S ATELIÉROM SOCHÁRA

Súbežná, Bratislava, Staré Mesto

Pôvodný návrh rekonštrukcie strešného plášťa vychádzal z úplného odstránenia strešných vrstiev s ich nahradením tepelnou izoláciou s hydroizolačnou ochranou. Odstránenie strešného plášťa pri obývanom dome by mohlo mať katastrofálne následky na majetku v prípade zhoršenia poveternostných podmienok.

Optimalizácia technického návrhu spočívala vo vytvorení strechy duo, čím sa zabránilo možným škodám na majetku, práce boli bezprašné, rýchlo prevedené a celková úspora oproti pôvodnému návrhu dosiahla 4.000 €.

Termín: 09/2014
Činnosť: Optimalizácia technického návrhu