PRÍSTAVBA TELOCVIČNE PRI ZŠ KOLLÁROVA ULICA

Svätý Jur, okres Pezinok

Návrh jednopodlažného objektu prístavby s vnútornou dvojpodlažnou vstavbou telocvične základnej školy v Svätom Juri vychádzal z projektovej štúdie. Stavba je začlenená do súboru existujúceho areálu základnej školy. Navrhovaná hmota objektu je v časti vstupu ustúpená pre dodržanie presvetlenia existujúcich miestností školy, zároveň sa prispôsobuje líniou existujúcej budove školy. Projekt zohľadňoval nové technické požiadavky na obvodové plášte budov, ktoré boli spracované v detailoch dokumentácie.

Spolupráca: Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Činnosť: Projekcia