PREDAJŇA POTRAVÍN KOREA FOODS

PREDAJŇA POTRAVÍN

Panorama City, Bratislava, Ružinov

Projekt výstavby prevádzky predajne potravín si vyžiadal komplexné zastrešenie projekčných a organizačných prác s následným aplikovaním pri realizácii stavby. Interiér predajne je navrhnutý vo svetlých drevených a čiernych farbách. Vylúčením sadrokartónového podhľadu vznikol otvorený pohľad na inštalácie vzduchotechniky a elektroinštalácie, ktoré boli vizuálne potlačené s nástrekom čiernou farbou, čím sa dosiahla úspora 15.000 €. Návrh predajne potravín rešpektuje požiadavky prevádzkovanie priestor pre predaj a prípravu potravín.

Počas riadenia samotnej vstavby priestorov predajne sme dohliadli na výber dodávateľov a kvalitu prevedených stavebných prác.

Termín: 08/2016 – 01/2017
Činnosť: Projekcia, projektový manažment, autorsko-technický dozor