POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM MAMAPAPA

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM MAMAPAPA

Na Vratkách-Nejedlého, Bratislava, Dúbravka

Novostavba polyfunkčného objektu vypĺňa stavebnú parcelu medzi existujúcimi bytovými objektmi na Nejedlého ulici a ulicou na Vrátkach. Prístup do areálu polyfunkčného objektu je z obslužnej sídliskovej komunikácie Nejedlého. Vo vnútrobloku je riešená exteriérová zeleň a parkovanie pre motorové vozidlá. Navrhovaný objekt je zalomeného pôdorysného tvaru písmena L.

Optimalizácia technického riešenia spočívala v nahradení technologicky nesprávnych materiálov, odstránenie tepelných mostov a návrhu lacnejších materiálov.  Doplnením projektovej dokumentácie o riešenia zabezpečujúce požiadavky na akustickú nepriezvučnosť boli splnené požiadavky na vnútornú pohodu.

Termín: 11/2016 – 12/2016
Spolupráca: Architekti Šebo Lichý s.r.o.
Činnosť: Optimalizácia technických riešení, koordinácia profesií, doplnenie projektovej dokumentácie