Montovaná zrubová drevostavba záhradná chatka

Bodíky, okres Dunajská Streda

Navrhovaná zrubová chatka v záhradkárskej oblasti obce Bodíky sa nachádza neďaleko Šulianskeho jazera a Dunajských luhov v CHKO druhého stupňa. Zastavanou plochou do 25 m2 síce spadá do kategórie drobných stavieb, ale nakoľko je jedinou stavbou na pozemku, bolo potrebné spracovanie projektu a vybavenie stavebného povolenia. Vzhľadom na umiestnenie stavby v inundačnom území (zaplavované územie priľahlé k vodnému toku), v CHKO druhého stupňa a blízkosti protipovodňovej ochrannej hrádze bol rozsah povolení od dotknutých strán v správnom konaní pomerne rozsiahly. Navrhovaná stavba je napojená na obecnú kanalizáciu, vodu a elektrinu.

Termín: 06/2020 – 08/2020
Činnosť: Projekcia, inžiniering, poradenstvo