Modulárna oceľová stavba „Kaderníctvo“

Svätopeterská, Hlohovec

Navrhovaná modulárna stavba kaderníctva z dielensky vyrábaných oceľových kontajnerov rozmerov 3×6 m, pôdorysne usporiadaných do obdĺžnikového tvaru rozmerov 6×12 m s celkovou plochou 72 m2 sa nachádza na Svätopeterskej ulici v Hlohovci. Stavba je navrhnutá v ustálenej zástavbe rodinných domov vidieckeho charakteru, ktorý bol pri návrhu rešpektovaný, čím sa dosiahlo architektonické začlenenie do prostredia. Ustúpením stavby do pozemku vznikol priestor pre parkovacie miesta návštevníkov, ktorý je prestrešený oceľovou pergolou pre doplnenie chýbajúcej hmoty na úrovni stavebnej čiary. Kaderníctvo má hlavný vstup od ulice cez presklenú stenu, ktorá privádza denné svetlo do priestoru a bočný vstup z dvora pozemku. Za objektom sa nachádza terasa prestrešená oceľovou pergolou, ktorá dotvára hmotu stavby. Stavba je položená na ŽB základovej doske, napojený na obecný vodovod, kanalizáciu a elektrinu.

Termín: 03/2020 – 08/2020
Činnosť: Projekcia, inžiniering, poradenstvo