Modulárna oceľová stavba „Cyklobufet“

Vlčie Hrdlo, Bratislava – Ružinov

Modulárna stavba cyklobufetu z dielensky vyrábaných oceľových kontajnerov bola navrhovaná v bratislavskej mestskej časti Ružinov, časti Vlčie Hrdlo na mieste, kde sa v minulosti nachádzal bufet. Riešená stavba sa nachádza na mieste s množstvom obmedzení odstupových a ochranných pásiem elektrických vedení a produktovodu, pri korune protipovodňovej hrádze bez možnosti kopaných základov pod úroveň rastlého terénu a umiestnenia žumpy. Navrhovaný objekt je zložený z troch modulov do obdĺžnikového tvaru rozmerov 10,1×5 m s celkovou plochou 50,5 m2. Hranatý tvar cyklobufetu je potlačený špecificky navrhnutou drevenou predsadenou fasádou, ktorá má premenlivú výšku v diagonálnej priamke vzhľadom k rohom stavby. Rozdielnou hrúbkou, šírkou a farebnosťou jednotlivých prvkov fasády je vytvorený pocit tektoniky, ktorý dotvára hravosť tejto stavby. Stavba je navrhnutá z ekologických materiálov so zelenou strechou. Priestory bufetu sú presvetlené pomocou presklených stien, ktoré sa dajú úplne otvoriť pre prepojenie a zväčšenie interiéru s exteriérom. Presklené steny sú doplnené bezpečnostným, výklopným systémom, ktorý pri otvorení vytvára prirodzené tienenie. Priestory bufetu obsahujú bar pre výdaj nápojov a jednoduchých pokrmov, sklad a WC pre personál. Pre návštevníkov sú k dispozícii toalety so samostatným vstupom z bočnej strany. Cyklobufet je napojený na mestskú vodu, elektrinu a odkanalizovaný do zásobníkov pod objektom.

Termín: 02/2020 – 05/2020
Činnosť: Architektonicko-technický návrh, inžiniering, poradenstvo