BYTOVÝ DOM SOKOLSKÁ RESIDENCE

BYTOVÝ DOM SOKOLSKÁ RESIDENCE

Sokolská-Okániková, Bratislava, Staré Mesto

Bytový dom Sokolská Residence sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto s prístupom zo Sokolskej a Okánikovej ulice. V objekte sa nachádza 32 2- až 5-izbových bytov a 3 apartmány. Jednotlivé byty pozostávajú z oddelenej dennej a nočnej časti. Väčšie byty sú vybavené práčovňami a nadštandardne riešenými hygienickými zariadeniami. Každý byt má loggiu, terasu, alebo balkón.

Optimalizácia technického riešenia zámočníckych výrobkov, návrhu exteriérových kvetináčov a materiálových riešení fasády ušetrila 30.000 €. Tvorbou a úpravou detailov bolo dosiahnuté odstránenie technických nedostatkov navrhovaných riešení z hľadiska teplotechniky (tepelné mosty), akustiky a realizovateľnosti. Pri navrhovaných riešeniach boli dodržané architektonické požiadavky na detaily a ich realizáciu. Pri realizácii bolo formou autorsko-technického dohliadané na správne prevedenie navrhovaných riešení a dodaných materiálov.

Termín: 04/2016 – 05/2017
Spolupráca: Architekti Šebo Lichý s.r.o
Činnosť: Optimalizácia technických riešení, tvorba a úprava detailov, autorsko-technický dozor