Bistro Vegan Kiosk

Grösslingova, Bratislava, Staré Mesto

Nová prevádzka bistra Vegan Kiosk sa nachádza v nebytových priestoroch bytového domu na Grösslingovej ulici v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, ktoré v minulosti slúžili na prevádzku vývarovne. Zmenou zákonov bolo potrebné priestory prestavať, aby spĺňali nové požiadavky na dispozičné usporiadanie jednotlivých prevádzkových častí bistra a zároveň vytvorili jeho novú identitu.  Pri návrhu boli splnené všetky požiadavky kladené na zmenu účelu priestoru.

Termín: 03/2020 – 08/2020
Činnosť: Projekcia, inžiniering – stavebné povolenie, poradenstvo