AKUSTICKÉ VÝKRYTY

AKUSTICKÉ VÝKRYTY

Opera a činohra, Kolín nad Rýnom, Nemecko

Akustické výkryty boli navrhované za účelom tlmenia a pohlcovania hlučných prevádzok v divadelnej strojovni umiestnenej v približne 40 metrovej výške nad javiskom a hluku z javiska.

Výkryty hrúbky 80 mm sú zostavené z oceľových plechov plnených minerálnou vatou a podľa spôsobu použitia boli buď pevne zabudované alebo pohyblivé po systémových koľajniciach hlavne v strojovniach, kde bola požiadavka na prístupnosť k motorom. Pre manipuláciu s nimi boli dôležité maximálne rozmery a celková hmotnosť jednotlivých kusov.

Projekčne bolo vytvorených niekoľko desiatok rozmerovo odlišných dielcov akustických výkrytov, na ktorých výrobu a montáž sme dohliadali ako autorsko-technický dozor.

Akustické výkryty po meraní v auguste 2017 splnili požiadavky podľa zadania a stavba bola uvedená do užívania.

Termín: 06/2015 – 10/2015
Spolupráca: AkuDesign s.r.o.
Činnosť: Projekcia, projektový manažment, autorsko-technický dozor