AKUSTICKÉ OPONY

AKUSTICKÉ OPONY

Opera a činohra, Kolín nad Rýnom, Nemecko

Projekt akustických opôn do opery a činohy v Kolíne nad Rýnom spočíval v navrhnutí štyroch rozmerovo a hmotnostne rozdielnych akustických brán s gilotínovým pohybom.

Požiadavky na opony spočívali v dosiahnutí stavebnej nepriezvučnosti 50 dB v zatvorenom stave, pri stavebnej šírke max. 150 mm s ohľadom na maximálnu povolenú hmotnosť samotnej opony, pričom najmenšia opona bola rozmerov cca 11,2 x 9,1 metov a hmotnosti 9,5 ton, najväčšia zas rozmerov cca 19 x 9,2 a hmotnosti 15 ton, ktoré museli byť dodržané.

Opony boli navrhnuté z oceľových profilových prvkov vyplnených minerálnou vatou a plechov ukotvených cez premyslené systémové uloženie cez antivibračné podložky a gumy. Na základe zadania a systémového návrhu riešenia pre dosiahnutie požadovanej nepriezvučnosti pri minimálnej hrúbke steny sme rozpracovali dielenskú dokumentáciu pre niekoľkých desiatok rôznych kusov akustických opôn, na ktorých výrobu a samotnú montáž sme dohliadali ako autorsko-technický dozor.

Akustické opony po meraní v auguste 2017 splnili požiadavky podľa zadania a stavba bola uvedená do užívania.

Termín: 08/2014 – 10/2015
Spolupráca: AkuDesign s.r.o.
Činnosť: Projekcia, projektový manažment, autorsko-technický dozor