Akustické kabíny Slovnaft

Bratislava, Ružinov

Akustické kabíny boli navrhnuté pre zabránenie šírenia hluku z výrobných zariadení v priestoroch rafinérie Slovnaft. Navrhnuté boli dve kabíny rozmerov 7,8 x 4,2 x 4,2 m a 7 x 6,7 x 8,9 m, ktoré sú poskladané z oceľovej nosnej konštrukcie, do ktorej sú vložené akustické panely požadovaných rozmerov a vlastností. Na základe požiadaviek bola spracovaná dielenská dokumentácia, ktorej správnosť a zmontovateľnosť bola overená pri kontrole vo výrobe.

Termín: 09/2017 – 11/2017
Spolupráca: AkuDesign s.r.o.
Činnosť: Projekcia, projektový manažment