OPTIMALIZÁCIA

OPTIMALIZÁCIA

Technickou optimalizáciou dosahujeme merateľné výsledky pre trvácnosť a realizovateľnosť stavebných detailov s dôrazom na úsporu nákladov budúceho stavebného diela už v projekčnej a prípravnej fáze.

  • Technická a ekonomická optimalizácia riešení stavebných projektovoptimalizácia detailov, stavebných materiálov a technológií s dôrazom na ekonomickú výhodnosť navrhovaných riešení,
  • Návrh inovatívnych technických riešení stavebných konštrukcií a zariadení – zapracovanie nových technológií a materiálových riešení do navrhovaných stavebných objektov,

REALIZÁCIE

KONTAKTUJTE NÁS

    - súhlas so spracovaním osobných údajov