INŽINIERING

INŽINIERING

Vybavenie potrebných dokumentov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí,  požadovaných stavebným úradom.

  • Územnoplánovacia informácia – získanie limitujúcich informácií a možností výstavby na predmetnom pozemku,
  • Ohlásenie stavebných úprav – povolenie stavebných úprav nehnuteľnosti,
  • Zmena účelu využitia priestoru – preklasifikovanie pôvodného účelu využitia priestoru na nový účel,
  • Stavebné povolenie – povolenie na realizáciu stavebného diela,
  • Kolaudácia – povolenie užívania priestoru alebo objektu na stanovený účel,
  • Uvedenie priestorov do prevádzky – spustenie podnikateľskej činnosti v danom priestore,

REALIZÁCIE

KONTAKTUJTE NÁS

    - súhlas so spracovaním osobných údajov