Ekologické stavby

Modulárne stavby – drevené, oceľové

Modulárne stavby sú rýchlym, variabilným, ekonomickým a ekologickým druhom stavieb. Vyrábajú sa individuálne podľa požiadaviek klienta v dielni a na miesto stavby sa dodávajú hotové. Moduly sa dajú vzájomne kombinovať, čím je možné vytvoriť aj zložité tvary stavebných objektov. Výstavba je ekologická, nakoľko na mieste nevznikajú takmer žiadne odpady. Stavby sú navrhované v nízkoenergickom alebo pasívnom štandarde a sú vhodné rovnako pre individuálnu ako aj občiansku výstavbu. Montáž objektu na pozemku prebieha v priebehu niekoľkých hodín.

Montované stavby – drevené, oceľové

Montované stavby sú dielensky spracované dielce z dreva, alebo ocele určené pre následnú montáž na mieste stavby, pri ktorej sú minimalizované celkové odpady na nutné minimum. Pri výstavbe odpadá nutnosť mokrých procesov a technologických prestávok, čo má výrazný vplyv na celkový čas výstavby, ktorý nie je ovplyvnený poveternostnými podmienkami.