Ingsitu
Ingsitu

INGSITU

Technická optimalizácia stavebných projektov

„In situ“ (lat.) – na mieste, je základom názvu spoločnosti INGSITU, čiže inžinier na mieste. Vznik spoločnosti sa oficiálne datuje od roku 2015, kedy zavádza do oblasti stavebníctva a architektúry nový pojem

Technická optimalizácia stavebných projektov.

V oblasti architektúry a stavebníctva máme bohaté skúsenosti od projekcie, cez prípravu a riadenie stavieb, až po ich úspešne odovzdanie.

0

Optimalizácia ušetrila

0

Počet projektov

0

Profesionálnych detailov

Optimalizácia

Hlavným poslaním spoločnosti je technická optimalizácia stavebných projektov, kde kladieme dôraz na realizovateľnosť stavebného diela, kvalitu architektonického detailu, vhodnosť stavebného zámeru, úsporu nákladov, návrh inovatívnych technologických a materiálových riešení. Výsledkom optimalizácií dosahujeme trvácnosť stavebných riešení pri znížení celkových nákladov stavby už v projektovej fáze.

Projekcia

Projekčnou činnosťou spĺňame aj tie najnáročnejšie predstavy našich klientov a zároveň zohľadňujeme všetky aspekty potrebné pre dosiahnutie požadovaných výsledkov pre rovnováhu ceny a kvality samotného stavebného diela.

Projektujeme v prostredí BIM.

Realizácia

Poskytujeme projektové riadenie a dozor pri realizovaní stavebných objektov, kde sledujeme proces výstavby od výberu dodávateľa až po odovzdanie hotového diela.

Dozeráme na vedenie stavby a dodržiavanie projektovej dokumentácie pre dosiahnutie žiadaného stavebného výrazu navrhovaného objektu.

Čo ponúkame

Naše služby

OPTIMALIZÁCIA

Technickou optimalizáciou dosahujeme merateľné výsledky  úspor celkových nákladov budúceho stavebného diela s ohľadom na trvácnosť a realizovateľnosť a technickú výhodnosť stavebných detailov už v projektovej príprave domácich aj dodaných stavebných projektov.

Technická a ekonomická optimalizácia technických riešení stavebných projektov

 • optimalizácia zaužívaných a nesprávne implementovaných detailov, stavebných materiálov a technológií s ohľadom na ekonomickú výhodnosť navrhovaných riešení, dosahovanie a maximalizovanie požiadaviek pre príjemné a zdraviu nezávadné užívanie stavieb

Návrh inovatívnych a progresívnych technických riešení stavebných konštrukcií a zariadení

 • zapracovanie nových technologických výdobytkov a materiálových riešení do navrhovaných stavebných objektov

PROJEKCIA

Projekčnou činnosťou vytvárame reálny obraz navrhovaného stavebného objektu podľa predstáv investora a architekta s ohľadom na dodržanie náročných požiadaviek STN pre splnenie aj toho najnáročnejšie zadania. Pri návrhoch zohľadňujeme technickú náročnosť danej lokality, ktorú zohľadňujeme pri návrhu technického riešenia budúceho stavebného diela.

Projekcia všetkých stupňov projektovej dokumentácie

 •  rodinné domy, bytové domy, hotely, objekty občianskej vybavenosti, interiéry, urbanistické štúdie,

Projektové riadenie a koordinácia projektu s profesiami

 • zosúladenie požiadaviek investora s technickými možnosťami, obmedzenia a požiadavkami dotknutých profesií,

Tvorba profesionálnych a overených detailov

 • detaily zohľadňujúce navrhované materiály vo vzťahu ku klimatickej náročnosti umiestnenia budúceho stavebného objektu

Zakreslenie skutkových stavov realizovaných stavebných objektov

 • zakreslenie skutočne zrealizovaných stavebných prác a úprav stavebného diela

Digitalizácia projektovej dokumentácie

 • digitalizovanie starej projektovej dokumentácie pre účely projekčnej činnosti napríklad rekonštrukcií, obnove prístavbe objektov

REALIZÁCIA

Dohliadame pri výbere realizátora stavieb na základe referencií a osobných skúsenosti. Dohliadame na dodržiavanie stanovených termínov a čerpanie finančných zdrojov, ako aj správnosť prevedenia stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie, STN a technologických predpisov.

Projektový manažment a riadenie procesov prípravy a realizácie výstavby

 • zosúladenie všetkých požiadaviek investora a architekta na realizované dielo s následnou prípravou stavby a dozorom pri jej realizovaní s ohľadom na plnenie harmonogramu a čerpanie finančných zdrojov

Inžiniering

 • vybavenie potrebných dokumentov požadovaných stavebným úradom pre stavebné povolenie

Autorsko-technický a stavebný dozor pri realizácií stavieb

 • dozor pri realizácií stavebného diela z hľadiska dodržania autorských požiadaviek s ohľadom technické vlastnosti a správnosť prevedenia v zmysle STN a technologických predpisov

Správa projektovej dokumentácie s dohľadom na aktuálnosť

 • aktualizovanie a archivovanie projektovej dokumentácie v zmysle požadovaných zmien stavby

Technická optimalizácia

stavebných projektov

REFERENCIE

INŽINIERING

Poskytujeme kompletné služby pri vybavovaní stavebného povolenia
spojeného s dodaním projektovej dokumentácie potrebnej pre úradné účely.

Modulárna drevostavba – Miloslavov

Okres Senec, Slovenská republika

Termín: 02/2018 – 04/2018

Činnosť: Projekcia, projektová koordinácia, inžiniering, poradenstvo

Popis: dvoj-modul L 8×8 m, 64 m2

Ingsitu

Modulárna drevostavba – Bratislava

Podunajské Biskupice, Slovenská republika

Termín: 03/2018

Činnosť: Projekcia, projektová koordinácia, inžiniering, poradenstvo

Popis: modul 4×12 m, 48 m2

Ingsitu

Modulárna drevostavba – Hrubá Borša

Okres Senec, Slovenská republika

Termín: 05/2018 – 06/2018

Činnosť: Projekcia, projektová koordinácia , poradenstvo

Popis: modul 4×13 m, 52 m2

ingsitu

Kontakt

INGSITU s.r.o.

TECHNICKÁ OPTIMALIZÁCIA STAVEBNÝCH PROJEKTOV

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro Vložka číslo: 130419/B

IČO: 51 870 886   DIČ: 2120814608

Adresa

BUDATÍNSKA 3144/27, 851 06 BRATISLAVA

E-mail

ingsitu@ingsitu.sk

Sledujte nás

Napíšte nám


[recaptcha]

Partneri