„In situ“ (lat.) – na mieste, je základom názvu a uvažovania spoločnosti INGSITU, inžinier na mieste. Vznik spoločnosti sa oficiálne datuje od roku 2015, kedy zavádza v oblasti architektúry a stavebníctva nový pojem

Technická optimalizácia stavebných projektov

Hlavným poslaním spoločnosti je zhodnotenie bohatých skúseností od projekcie, inžinieringu, cez prípravu a riadenie stavieb, až po ich úspešne odovzdanie, kde kladieme dôraz na realizovateľnosť stavebného diela, kvalitu architektonického detailu, vhodnosť stavebného zámeru, úsporu nákladov, návrh inovatívnych technologických a materiálových riešení.

Výsledkom optimalizácií dosahujeme trvácnosť stavebných riešení pri znížení celkových nákladov stavby už v projekčnej fáze, pričom spĺňame aj tie najnáročnejšie predstavy našich klientov v rovnováhe ceny a kvality samotného stavebného diela.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

Poskytujeme komplexné architektonické, projekčné, technické a inžinierske služby

OPTIMÁLNE RIEŠENIA

Pri práci sa zameriavame na návrh optimálnych riešení pre dosiahnutie rovnováhy ceny a kvality

CELOSLOVENSKÉ PÔSOBENIE

Pôsobíme na celom území SR, máme skúsenosti aj so zahraničnými projektami

SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI

Spolupracujeme s odborníkmi z každej oblasti potrebnej pri dosahovaní požadovaných cieľov

ODBORNÉ PORADENSTVO

Poskytujeme poradenstvo pri riešení stavebných zámerov a ich realizovateľnosti, súčinnosť realizátorom stavieb a realitným kanceláriám

EKOLOGICKÉ STAVBY

Projektujeme ekologicky nezávadne stavby z prírodných a recyklovateľných materiálov, ktoré pri výstavbe a prevádzke majú minimálny dopad na životné prostredie

Zobraziť
MODULÁRNE STAVBY

Projektujeme modulárne stavby, ktoré sú špecifické svojimi maximálnymi rozmermi a možnosťami využitia priestoru s ohľadom na prepravu a realizáciu

ZVYŠOVANIE ODBORNOSTI

Neprestajne zvyšujeme svoju odbornú kvalifikáciu v oblasti platných noriem, legislatívy a trendov v príprave a realizácii stavieb

KONTAKTUJTE NÁS

    - súhlas so spracovaním osobných údajov

    Sme členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov, na základe čoho sme viazaní autorizačným
    a disciplinárnym poriadkom komory.

    logo-color

    PARTNERI